Mattekungen 6-9

Mattekungen® är Finlands populäraste matematikprogram!


Mattekungen 6-9 har uppdaterats!

I Mattekungen 6-9 möter eleverna uppgifter, som åskådliggörs både med text och med animationer. Uppgifternas karaktär är både omväxlande, stödjande och utmanande, och sträcker sig från repetitiva moment från år 6 till moment i matematik A.

Siffervärdena inom avsnitten förändras automatiskt, vilket tillåter en elevgrupp att samtidigt arbeta med samma uppgift, men med olika siffror för varje elev.

Mattekungen passar bra såväl för elever i särskilda matematikbehov som för elever som är i behov av större utmaningar. Läraren har möjlighet att välja vilka uppgiftsgrupper som visas vilket bidrar till att anpassa programmet efter enskilda elevers behov.

Kopplat till programmet finns det en resultatmodul vilken möjliggör en dokumentation inför utvecklingssamtal och betygssättning.

För att se en bild av en enskild elevs samtliga resultat, klicka här.

Mattekungen 6-9 följer den svenska kursplanen och innehåller mer än 2600 uppgifter.

 

Mattekungen är ett utmärkt läromedel för alla elever – oavsett om man har särskilda behov eller behöver större utmaningar.


Vill Ni få mer information om Mattekungen 6-9 eller prova programmet, kontakta oss via
info (at) mattekungen se


LänkarMattekungen och Fysikkungen finns nu tillgängliga på nätet!
 

Alfasoft Oy, Tapsitie 6, 90620 Oulu, Finland ; Tfn +358 8 5349 300

info@mattekungen.se