Ta hjälp av Finland i matematik!

Wendick Konsult & Utbildning AB och Mikrolinna Oy har ingått ett utökat samarbetsavtal, som innebär att Wendick-gruppen nu även representerar och säljer dataprogrammen Mattekungen och Fysikkungen.

Wendick-gruppen har lång erfarenhet av Mattekungen, och har sedan tidigare bl a erbjudit introduktionskurser för Mattekungens användare samt presentationer som vänder sig till skolor och kommuner som vill få hjälp att utvärdera programvaran inför ett beslut om inköp.

-Finlands framgångar inom matematik är väl kända även i Sverige, inte minst genom Pisa-undersökningarna, säger marknadschefen Claes Wendick. Som marknadsledande i Finland ligger Mattekungen därför väl positionerat för att ta en större marknad även här.

-Vi ser också en tydlig trend att alltfler svenska kommuner och skolor nu väljer att uppdatera till den nya webbaserade Mattekungen. Denna version är t ex anpassad för iPads, men innebär också många andra fördelar, som att den kan användas av eleverna både hemma och i skolan.

-Alldeles för få beslutsfattare i den svenska skolan känner idag till Mattekungen, säger Claes Wendick och det ser jag som en stor utmaning. Vi gör nu en gemensam satsning på utökad marknadsföring av Mattekungen – och vi gör det på temat ”Ta hjälp av Finland i matten!”


Läs mer www.wendick.se


2014-01-10


De nya uppdateringarna är nu färdiga!


Se Mattekungen F-6 och Mattekungen 6-9


Mattekungen finns också på Facebook! Se och gilla!


Gå också gärna med i gruppen Mattekungen - vi som gillar!


 

 

Mikrolinna Oy, Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna, Finland ; Tfn +358 10 322 1232

info@mattekungen.se ; Facebook