Fysikkungen I

Undervisningsprogram i fysik och kemi för åk 5 - 6

Fysikkungen I har planerats för att stöda fysik- och kemiundervisningen på årskurserna 5-6 samt skapa omväxling vid sidan av den traditionella undervisningen.


Innehåll:

Programmet innehåller mångahanda uppgifter ur olika delområden i fysik och kemi:


Egenskaper:


Mattekungen och Fysikkungen finns nu tillgängliga på nätet!

 

Vill Ni få mer information om Fysikkungen 5-6 eller prova programmet, kontakta oss via
info (at) mattekungen se

 

Mikrolinna Oy, Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna, Finland ; Tfn +358 10 322 1232

info@mattekungen.se ; Facebook