Mattekungen -webbaserad lärmiljö

Yhteiskuva
Mattekungens webbaserade lärmiljö gör undervisningen ännu mer effektiv och mångsidigare! Mattekungen kan användas när som helst och var som helst – bara man har tillgång till webben!

Mattekungens webbbaserade lärmiljö är till nytta för både läraren och eleven

  • självstudier
  • högre studiemotivation
  • undervisningen och inlärningen effektiveras
  • ej bunden till ett särskilt användargränssnitt
  • flera ämnen i samma miljö
  • lätt att ta i bruk
  • innehållet uppdateras kontinuerligt
Yhteiskuva

Systemkrav


Arbetsstation:
I Mattekungens webbaserade lärmiljö hittar man alla våra program:
Mattekungen F-6,
Mattekungen 6-9,
Fysikkungen 5-6 och
Fysikkungen 7-9
Användningen av programmen är lätt och inga installationer behövs för att börja använda.
Servicen upprätthålls av leverantören. Programmen fungerar också på Linux samt på iPads och Android-plattor.

Länkar


Bilder av programmet

 

Alfasoft Oy, Tapsitie 6, 90620 Oulu, Finland ; Tfn +358 8 5349 300

info@mattekungen.se