Fysikkungen II

Undervisningsprogram i fysik för årskurs 7-9

Fysikkungen II har planerats för att stöda fysikundervisningen och som ett komplement till den traditionella undervisningen.


Innehåll:

Fysikkungen II innehåller interaktiva laborationsuppgifter, kontrolluppgifter, teori, historia samt räkneuppgifter. Uppgifterna är planerade enligt den nya läroplanen.

Fysikkungen II innehåller mångahanda fysikuppgifter ur olika delområden i fysik:


Egenskaper:Mattekungen och Fysikkungen finns nu tillgängliga på nätet!

 

Vill Ni få mer information om Fysikkungen 5-6 eller prova programmet, kontakta oss via
info (at) mattekungen se

 

Mikrolinna Oy, Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna, Finland ; Tfn +358 10 322 1232

info@mattekungen.se ; Facebook