Mattekungen - ett utmärkt läromedel för alla elever!
Obs! Den webbaserade Mattekungen fungerar också på Mac, samt på Ipad och Android-plattor!

De nya uppdateringarna är nu färdiga!

Mattekungen och Fysikkungen är läromedel för både yngre och äldre elever. De är mycket omfattande och följer helt den svenska kursplanen.

Mattekungen ökar motivationen och koncentrationen samt automatiserar färdigheter.

Programmen är framtagna i nära samarbete med matematikdidaktiker och specialpedagoger.

I internationell Pisa forskning fick finska elever mycket bra resultat i matematiken. Mattekungen är det populäraste matematikprogrammet i Finland. Nästan 70 % av skolorna använder det.

Programmen finns tillgängliga både på CD-rom och på webben.

Mattekungen F-6

Mattekungen 6-9

Nätbutik för privatpersoner har öppnats!

BUTIK